Ця Політика визначає порядок отримання і відмови від отримання інформаційних та рекламних електронних повідомлень Виконавця (від імені Виконавця), порядок отримання, зберігання, обробки та використання інформації щодо Стороні, конфіденційної та / або інформації з обмеженим доступом, отримана Сторонами в процесі участі Учасника в Програмі , і тому подібне.

Будь ласка, ознайомтесь з цією політикою перед використанням сайту і перед тим, як зареєструватися в Програмі лояльності Ferrara Group LLC.

Терміни

Терміни, що використовуються в цій Політиці, мають значення, наведене в Правилах програми лояльності Ferrara Group LLC  / далі – Програма /.

Захист персональних даних
Обробка персональних даних здійснюється Виконавцем на підставі згоди, отриманої від Учасника, відповідно до умов правил програми.

Виконавець підтверджує і гарантує, що:

– обробка персональних даних, отриманих від Учасника, здійснюється для конкретних і законних цілей і цілей, визначених умовами Правил Програми «Згода на обробку персональних даних», або у випадках, передбачених законодавством України.

– персональні дані обробляються Виконавцем на підставі згоди, наданого Учасником на умовах правил Програми, в суворій відповідності до чинного законодавства України в сфері захисту персональних даних;

– при обробці персональних даних Виконавець здійснює всі необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій;

– обробка персональних даних здійснюється за допомогою способів, що забезпечують конфіденційність таких даних і при дотриманні встановлених законодавством України вимог до забезпечення безпеки персональних даних;

– Виконавець зобов’язується не розголошувати персональні дані, отримані від учасників, крім випадків, передбачених законодавством України.Виконавець має право доручити обробку персональних даних Розпоряднику персональних даних або бути Розпорядником персональних даних на умовах, визначених у відповідному письмовому договорі.Розпорядником персональних даних можуть бути підприємства, установи і організації усіх форм власності, органи державної влади або органи місцевого самоврядування, фізичні особи – підприємці, які обробляють персональні дані відповідно до закону.

Розпорядник персональних даних може обробляти персональні дані лише з метою і в обсязі, визначених у договорі з Виконавцем.

Беручи участь в Програмі, Учасник підтверджує, що він ознайомився і повністю (однозначно) погодився з умовами даної Політики конфіденційності, умовами Програми, розташованої за адресою https://ferrara-paint.ua/.

Учасник не має права брати участь в програмах і використовувати Сайт, якщо він не згоден і не приймає умови даної політики.

У разі, якщо при використанні Сайту Учаснику будь-яким способом стала відома інформація щодо Виконавця та / або третіх осіб, яка відповідно до законодавства України відноситься до конфіденційної і / або Комерційної таємниці, або інформації з обмеженим доступом, Учаснику заборонено зберігати, використовувати і поширювати таку інформацію.

Учасник розуміє і погоджується з тим, що розміщуючи на Сайті інформацію, щодо якої не передбачено обмеження доступу, будь-яка третя особа може отримати доступ до цієї інформації за допомогою мережі Інтернет.

Учасник визнає, що в разі недбалого ставлення Учасником до безпеки і захисту його персональних даних та даних авторизації на Сайті, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису, Персональним і іншими даними Учасника. В такому випадку Виконавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Учаснику таким доступом.

Інформаційна підтримка (розсилки)

Беручи участь в Програмі, Учасник дає згоду на подальше отримання на його адресу електронної пошти, зазначеної в Анкеті, новин та інших інформаційних і рекламних повідомлень від Виконавця / далі – Повідомлення /. Повідомлення надсилаються Учаснику не частіше 3 разів на тиждень на 1 електронну адресу. Учасник має право відмовитися від отримання повідомлень шляхом, описаним в розділі даної Політики «Відмова від отримання повідомлень».

Відмова від отримання повідомлень

Учасники Програми, які не хочуть в подальшому отримувати повідомлення від Виконавця, мають право відписатися від розсилки, натиснувши посилання «Натисніть тут, щоб відписатися», вказане в кінці будь-якого електронного повідомлення, направленого Виконавцем та / або від його імені.Зміна/видалення/редагування персональних даних. Припинення участі в ПрограміЗмінювати і редагувати свої персональні дані Учасник може, зайшовши на сайт Програми за своїми персональним номером картки, електронною адресою та паролем. Припинити участь в Програмі та видалити свої персональні дані Учасник може шляхом направлення Виконавцю заяви в довільній формі про припинення участі в Програмі та обробки своїх персональних даних із зазначенням особи, на яку зареєстрована картка, і номера карти на поштову адресу, вказану в розділі Контактна інформація. Після отримання Виконавцем повідомлення участь Учасника в Програмі припиняється, Рахунок та Картка блокуються, Бали анулюються, персональні дані учасника знищуються.

Повідомлення в разі внесення змін до Політики конфіденційності

Виконавець залишає за собою право вносити зміни в дійсну Політику конфіденційності та періодично переглядати її умови. Нова редакція даної Політики вступає в силу з моменту її публікації на даному Сайті. Використовуючи Сайт Учасник підтверджує згоду з умовами Політики в редакції, чинній на момент використання Учасником Сайту.

Інші умови

Виконавець не несе відповідальності за шкоду або збитки, понесені Учасником або третіми особами в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Політики, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.

Контактна інформація
Ferrara Group LLC знаходиться за адресою Україна, Київ, вул. Петропавлівська, 50б  Тел .: +38 067 743 20 46, еmail :: info@ferrara-paint.ua