МК - АРТ

Istnieje opinia, że ​​niepowtarzalny wystrój jest trudny… – Ale tak nie jest!

Technolog sztuki Oleg Kulzhenko opowiada o kreatywności i niestandardowym podejściu do tworzenia efektów dekoracyjnych.

МК | Арт
Oleg Kulżenko

Przeszedł drogę od chemika-biologa do dekoratora, nauczy jak odtwarzać naturalne faktury na przedmiotach.